Người phụ trách: Phạm Thị Chinh
B2-20 Mỹ Thái 2, đường số 17, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m