Người phụ trách: Nguyễn Thị Thu Hà
266A-268 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m