Người phụ trách: Võ Thị Đặng Tuyến
43R/2-43R/4 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m