Người phụ trách: PHÙNG THỊ NHÀN
Thôn Cổ Dũng 1, Đông La, Đông Hưng, Thái Bình, Thái Bình

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m