Người phụ trách: NGUYỄN THỊ HOA
Ki ốt số 1 chợ Ba Lan phường Giếng Đáy thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh, Quảng Ninh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m