Người phụ trách: Thái Thùy Nga
320 tổ 4, ấp Phú Bình, xã Phú Hựu, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, Đồng Tháp

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m