Người phụ trách: Nguyễn Văn Vĩnh Thụy
Số 50, đường Tháp Mười, khóm 2, phường 2, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Đồng Tháp

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m