Người phụ trách: Trần Kim Hoàng
Số 70, đường Hùng Vương, phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Đồng Tháp

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m