Người phụ trách: Lê Nguyễn Cúc Tú
Chợ xã Tân Thành, xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, Đồng Tháp

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m