Người phụ trách: Đào Thị Phương Sang
459/1A đường ĐT 743, khu phố Đông Tác, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Bình Dương, Bình Dương

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m