Người phụ trách: Trương Thị Thao
9/9 tổ 09, khu phố Tân Phú 2, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Bình Dương

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m