Người phụ trách: Vũ Thị Mai Phương
Số 168 đường Nguyễn Thị Tươi, khu phố Tân Phước, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Bình Dương

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m