Người phụ trách: BÙI THỊ THỦY
Số 21B phố Hoàng Long, P.Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Quảng Ninh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m