Người phụ trách: Nguyễn Ngọc Thanh
Số 15, xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, Đồng Tháp

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m