Người phụ trách: Lê Nguyễn Thanh Trang
Số 27 lô A, khóm 3, TT. Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng tháp, Đồng Tháp

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m