Người phụ trách: Trương Ngọc Thiện
Số 16 Ngô Thời Nhiệm, khóm 1, phường 1, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, Đồng Tháp

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m