Người phụ trách: Bùi Nha Mân
Số 708, ấp Trung, xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, Đồng Tháp

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m