Người phụ trách: Phan Văn Thanh
Tổ 1, ấp I, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Đồng Tháp

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m