Người phụ trách: Lâm Tấn Trung
Số 19C, đường Trần Hưng Đạo, TT. Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, Đồng Tháp

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m