Người phụ trách: Trang Thiên Trân
Số 28, tổ 8, khóm Phú Mỹ Hiệp, TT. Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, Đồng Tháp

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m