Người phụ trách: Trần Thị Hồng Gấm
Chợ Phú Thành A, ấp Long Phú A, xã Phú Thành A, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, Đồng Tháp

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m