Người phụ trách: Phạm Minh Tú
Số 1500, QL 30, tổ 20, khóm 3, phường 11, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Đồng Tháp

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m