Người phụ trách: Trần Thị Bé Thảo
Ấp 5, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, Đồng Tháp

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m