Người phụ trách: Trương Thị Hồng Phượng
Số 190, ấp An Khương, xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, Đồng Tháp

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m