Người phụ trách: TRẦN NGỌC THẮNG
Số 21, đường Trần Thái Tông, P Bồ Xuyên, TP Thái Bình, Thái Bình, Thái Bình

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m