Người phụ trách: Phạm Thị Hoàng Yến
Số 022, đường Phạm Hữu Lầu, khóm Mỹ Tây, TT. Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Đồng Tháp

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m