Người phụ trách: Nguyễn Thanh Phương
Số 18, đường 3/2, khóm Mỹ Tây, TT. Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m