Người phụ trách: Võ Phát Đạt
Số 395, đường Phan Thị Thẩm, xã Hòa An, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Đồng Tháp

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m