Người phụ trách: PHẠM MẠNH LINH
Số nhà 528 tổ 9 khu 6 P.Giếng Đáy TP.Hạ Long Quảng Ninh, Quảng Ninh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m