Người phụ trách: Phạm Thị Tâm
163 đường Võ Thị Sáu, khu phố Tây A, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình dương, Bình Dương

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m