Người phụ trách: Trần Thị Hằng
12/11 tổ 11, khu phố Tân Thắng, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Bình Dương

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m