Người phụ trách: Trần Thị Lý
277 đường Ống nước thô, khu phố Nội Hóa 2, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Bình Dương

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m