Người phụ trách: TĂNG THỊ LIỀN
Ki ốt số 178 +165 tầng trệt chợ Hồng Hà phường Hồng Hà thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh, Quảng Ninh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m