Người phụ trách: TRẦN TỐ LAN
17 Võ Thị Sáu, Khóm 3, Phường 3, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, Trà Vinh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m