Người phụ trách: Phạm Nguyễn Tuấn Phương
1118 Ngô Quyền, Sơn Trà, Đà Nẵng, Đà Nẵng

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m