Người phụ trách: Phạm Văn Mung
Số 111 Đường Đình Đoài, Phường Ngọc Hải, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m