Người phụ trách: Nguyễn Thị Hiền
Số 13 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Núi Đèo, Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m