Người phụ trách: LẠI MINH ĐỨC
Chợ Trung Tâm Mạo Khê, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Quảng Ninh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m