Người phụ trách: VŨ THỊ NGÂN
Thôn Yên Trung Xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Quảng Ninh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m