Người phụ trách: Ngô Diệu Hoài
K138/40 Hoàng Văn Thái, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, Đà Nẵng

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m