Người phụ trách: Nguyễn Hữu Tân
Số nhà 46, Khu 2, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải phòng, Hải Phòng

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m