Người phụ trách: VŨ THỊ LAN
Ki ốt số 900+903 chợ Hạ Long 2, phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Quảng Ninh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m