Người phụ trách: ĐẶNG THÀNH NHƠN
Thôn Vĩnh Trường, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định., Bình Định

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m