Người phụ trách: BÙI ĐÌNH ĐẠI
Khu 2 phường Phong Hải thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh, Quảng Ninh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m