Người phụ trách: NGUYỄN THỊ THẢO
Ki ốt số 224 chợ Trung Tâm TTr. Mạo Khê Huyện Đông Triều tỉnh Quảng Ninh, Quảng Ninh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m