Người phụ trách: Tạ Hồng Quân
SN 154 đường Hải Thượng Lãn Ông, phố Phúc Thái, phường Phúc Thành, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, Ninh Bình

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m