Người phụ trách: Lê Thị Thu Hiền
14 Phan Đình Phùng, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m