Người phụ trách: ĐẶNG THỊ HƯƠNG GIANG
Ki ốt số 7 Chợ Cẩm Đông, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Quảng Ninh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m