Người phụ trách: HUỲNH THỊ CẨM HÀ
117 Trần Quốc Tuấn, Khóm 2, Phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, Trà Vinh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m