Người phụ trách: TRANG HÒA
Số 107 Lý Thương Kiệt, Khóm 1, Phường 3, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, Trà Vinh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m